LU Fonds Mikrotik

  “LU fonda administrēts SIA "Mikrotīkls" ziedojums silda zinātni Latvijas Universitātē”

  Pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam, ko administrē LU fonds, Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultātes Lāzeru centrs un Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts projekta “Atkvēlināšanas krāsns jaunu nanometru izmēru sensoru un ierīču izveidei” ietvaros saņems jaunu atkvēlināšanas krāsni ar nepieciešamajiem piederumiem 3882.57 eiro vērtībā, kas tiks izmantoti nanometru izmēru sensoru un sensoru masīvu izveidei.
  Krāsnis paraugu karsēšanai vakuumā un kontrolētā gāzu atmosfērā ir ar ļoti plašu pielietojumu. Piemēram, alumīnija karsēšana palielina kristālisko granulu izmērus, kas secīgos apstrādes procesos ļauj iegūt lielus un viendabīgus porainā alumīnija oksīda pārklājumus un labu sakārtotību. LU Ķīmiskās fizikas institūts ir pirmie pasaulē, kas izstrādājuši tehnoloģiju koloidālu nanodaļiņu masīvu uzklāšanai, izmantojot anodētā alumīnija oksīda veidnes, kā arī demonstrējuši iegūto nanodaļiņu masīvu izmantošanu optisko sensoru veidošanai. Līdzīgas krāsnis tiek izmantotas LU Ķīmiskās fizikas institūtā pusvadītāju un citu materiālu nanovadu sintēzei, alumīnija atkvēlināšanai un citu tehnoloģisko procesu izstrādei. Karsēšanas cikli mēdz būt ļoti ilgstoši – desmit stundas un vairāk. Sintēzes parametru optimizācijai nepieciešams apstrādāt lielu paraugu daudzumu, tāpēc jaunas krāsns iegāde palielinās pētnieciskā darba ātrumu.
  Jau gandrīz desmit gadus LU Lāzeru centrs ir ieguldījis resursus virzienos, kas saistīti ar magnētiskā lauka detektēšanas iekārtu izveidi. Kā viens no virzieniem, kas tiek aktīvi attīstīts, ir magnētiskā lauka detektēšana, izmantojot slāpekļa vakanču (NV) centrus dimanta kristālā. Šis pētījumu virziens ļauj detektēt magnētisko lauku ar izcilu telpisko izšķirtspēju. Vienlaicīgi uz šiem krāsu centriem balstītie pētījumi ļauj attīstīt ļoti kompaktas magnētiskā lauka mērīšanas iekārtas. Minēto dimanta kristālu izveide un īpašību kontrole kļūst aizvien svarīgāka sensoru izveidē arī pasaules līmenī. Viens no relatīvi viegli kontrolējamiem, bet īpašības definējošiem sensoru izveides soļiem ir kristālu atkvēlināšana, ko, pateicoties šim projektam, Lāzeru centrs kopā ar Ķīmiskās fizikas institūtu tagad varēs darīt patstāvīgi, tādējādi pilnīgi kontrolējot šī soļa parametrus un kvalitāti.
  Lāzeru centra dimanta kristāli ir pētīti gan makroskopisku kristālu (dažu milimetru izmērā), gan nanokristālu (dažu nanometru izmērā) formā. Makroskopiskie kristāli tiek izmantoti kvantu magnētiskās mikroskopijas pielietojumiem, ar kuru palīdzību tiek pētīti mikroskopisku avotu radīti magnētiskie lauki. Piemēram, izmantojot kvantu magnētisko mikroskopu, šobrīd tiek pētīti plazmodiju radītie paramagnētiskie kristāli, kas potenciāli varētu uzlabot malārijas laicīgu un neinvazīvu detektēšanu. Savukārt dimanta nanokristāliem ir liels potenciāls būt par nanometru izmēru zondēm, kas spētu monitorēt magnētisko lauku, temperatūru vai spiedienu pat dzīvu šūnu iekšienē.
  No šī projekta LU iegūst zinātnes izaugsmi augstas kvalitātes zinātnisko pētījumu veidā, kas ir pamats zinātnē balstītai augstākajai izglītībai, kā arī ir finansiālais dzinējspēks zinātnei LU ietvaros. Tāpat šis projekts nodrošina tiešu ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā gan bakalaura, gan maģistra, gan doktorantūras studiju līmeņos, kā arī paver plašas iespējas pēcdoktorantiem un jau pieredzējušiem zinātniekiem, tādējādi palielinot konkurētspēju.

  © 2024 Laser Centre. All Rights Reserved.